Zespół zabudowy sportowej w Przemyślu

Lokalizacja: Przemyśl

Powierzchnia: 8415 m2

Data: 2020 r.

Współpraca i wizualizacje: Jakub Skowron

O projekcie

Studium wykonalności obiektów sportowych w Przemyślu zakładał analizę terenów sportowych przy ul. Sanockiej, w zachodniej części miasta.

Cały projekt zakłada etapowanie inwestycji, a układ funkcjonalny umożliwia rozłożenie w czasie poszczególnych jej etapów:

Etap I – budowa budynku basenu z basenami zewnętrznymi i połączeniem z istniejącym wodnym placem zabaw – budynek zlokalizowany w centralnej części zakresu opracowania, baseny zewnętrzne przylegające do obiektu od północy oraz parkingi na potrzeby tego etapu inwestycji (102 miejsca postojowe) – w zachodniej części działki. 

Projektowane powierzchnie netto:

 • powierzchnia hali basenowej – 1730,0 m2
 • powierzchnia strefy saunarium – 380,0 m2
 • powierzchnia zaplecza szatniowo – sanitarnego – 370,0 m2
 • przestrzenie publiczne i gastronomia (hall, recepcja, wejście, szatnie) – 555,0 m2
 • zaplecza pracownicze i techniczne (administracja, podbasenie, przyłącza, magazyny) – 1640,0 m2

Etap II – budowa budynku hali sportowo – widowiskowej w południowo – wschodniej części zakresu opracowania – jako rozbudowa budynku hali – przewiduje się wewnętrzne funkcjonalne, technologiczne i kompozycyjne połączenie obu budynków. Dla potrzeb etapu II projektuje się dodatkowe miejsca postojowe przed halą, przy parkingu basenu i w strefie wydzielonej od strony wschodniej (łącznie 220 miejsc postojowych). 

Projektowane powierzchnie netto:

 • powierzchnia hali – 3010,0 m2
 • przestrzeń mediów i vip – 320,0 m2
 • zaplecza sanitarne ogólnodostępne – 225,0 m2
 • szatnie i zaplecza zawodnicze – 495,0 m2
 • przestrzenie publiczne i gastronomia (hall, recepcja, wejście, szatnie) – 2075,0 m2
 • zaplecza pracownicze i techniczne – 660,0 m2
 • strefa fitness ze ścianką do wspinaczki – 460,0 m2

Etap III – remont istniejącej infrastruktury wg potrzeb na dzień realizacji projektu, budowa lodowiska, budowa budynków zapleczy lodowiska, budowa toru do zjazdów pontonowych, parku linowego i wyciągu taśmowego. Etap III ma charakter rozproszony, jednak projektowane w jego zakresie obiekty kubaturowe nie stanowią dominant jak hala i basen.

Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
Architekt – Sebastian Kulik
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator

Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:9372642691

Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Architekt – Sebastian Kulik z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronach internetowych: a-sk.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy Architekt – Sebastian Kulik
 • Podmioty wykonujące na rzecz Architekt – Sebastian Kulik usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Architekt – Sebastian Kulik
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Architekt – Sebastian Kulik zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała email: sk.kulik@gmail.com
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Architekt – Sebastian Kulik nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Architekt – Sebastian Kulik kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Architekt – Sebastian Kulik do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Architekt – Sebastian Kulik nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.