ZAKRES USŁUG

Architektura

Jako zespół architektów wraz z naszymi podwykonawcami oferujemy swoje usługi projektowe zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom i podmiotom publicznym. 

Analiza potencjału inwestycyjnego

W toku postępowania analitycznego sprawdzamy wszystkie potencjalne zagrożenia i możliwości związane inwestowaniem w nieruchomość.

Projekty wnętrz

W ramach naszych usług oferujemy projekty wnętrz – od koncepcji do projektów wykonawczych i warsztatowych. 

ZAKRES USŁUG

PROJEKTY

Budynki mieszkalne i hotelowe

Projekty domów, budynków mieszkalnych wielorodzinnych i hoteli opracowane przez nas w ostatnich latach obejmują zarówno kameralną zabudowę jednorodzinną, nowoczesne hotele, jak i prace na zabytkowych kamienicach.

Budynki usługowe

Nasze dotychczasowe realizacje budynków usługowych obejmują przede wszystkim obiekty usług sportu i rekreacji, biurowe, handlowe, edukacji i służby zdrowia.

Wnętrza

Projekty wnętrz wykonujemy zarówno w budynkach prowadzonych przez nas początku, jak i w istniejących obiektach. Dotychczasowe realizacje obejmują projekty wnętrz w hotelach, budynkach mieszkalnych, obiektach edukacji i ochrony zdrowia.

0
Lat doświadczenia
0
Opracowane projekty
0
Lokalizacje

INFORMACJE

O biurze

Biuro a-sk to młody zespół projektowy z doświadczeniem w projektowaniu od 2013 r.
Jako grupa młodych architektów charakteryzujemy się dużą otwartością na nowe i niestandardowe rozwiązania. Kreatywność pozwala nam zarówno na tworzenie ciekawszych form, jak i bardziej optymalne rozwiązywanie funkcji – zarówno w budynku, jak i w przestrzeni go otaczającej.
Projektujemy od ogółu, do szczegółu. Opracowujemy studia wykonalności inwestycji o charakterze ponadlokalnym, jak również szczegółowe projekty wykonawcze i projekty wnętrz. Opracowujemy dokumentację w zakresie:

 • analiz chłonności / potencjału, studium wykonalności inwestycji,
 • projektów koncepcyjnych,
 • programów funkcjonalno – użytkowych,
 • projektów budowlanych i technicznych,
 • projektów wykonawczych,
 • projektów wnętrz,
 • uzyskiwania formalności związanych z planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi takich jak prowadzenie postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń konserwatorskich.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, firmami, podmiotami publicznymi przy zamówieniach na dokumentację projektową, jak i firmami wykonawczymi w zamówieniach „zaprojektuj i wybuduj”.

Dotychczasowe doświadczenie projektowe zdobyliśmy przy opracowaniu dokumentacji dla obiektów takich jak:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne zarówno w formie wolnostojącej, jak i szeregowej, pierzejowej, bliźniaczej;
 • budynki mieszkalne wielorodzinne;
 • budynki hotelowe;
 • budynki usługowe w zakresie biur i handlu detalicznego;
 • obiekty sportowe i rekreacyjne jak baseny, hale sportowe, stadiony piłkarskie, boiska wielofunkcyjne, place zabaw;
 • obiekty służby zdrowia jak przychodnie, poradnie, hospicja, domy pomocy społecznej, przychodnie weterynaryjne;
 • budynki dydaktyczne jak szkoły, przedszkola, żłobki;
 • istniejące kamienice w rejestrze i ewidencji zabytków – w zakresie przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania.

W ramach projektów międzybranżowych stałą współpracę z biurami projektowymi branżowymi w zakresie:

 • projektów konstrukcji i opracowania ekspertyz konstrukcyjnych;
 • projektów instalacji sanitarnych wody, kanalizacji, wentylacji, c.o., alternatywnych źródeł ciepła, klimatyzacji, instalacji oddymiana,
 • projektów instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych i niskoprądowych oraz przeciwpożarowych,
 • projektów drogowych.

Sebastian Kulik – właściciel, projektant główny:
Czynny członek Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej od 2016 r.;
Doświadczenie w SAO Investments sp. z o.o. sp. k. w latach 2013 – 2019 r.
Dyplom magisterski z wyróżnieniem Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kompozycji Urbanistycznej w 2014 r.

KONTAKT

Napisz do nas

Dane kontaktowe

E-mail: biuro@a-sk.pl

Numer telefonu (+48) 601 550 250

Adres ul. Smoleńsk 20/31, 31-312 Kraków

Dane kontaktowe

E-mail biuro@a-sk.pl

Numer telefonu (+48) 601 550 250

Adres ul. Smoleńsk 20/31
31-312 Kraków

Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
Architekt – Sebastian Kulik
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator

Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:9372642691

Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Architekt – Sebastian Kulik z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronach internetowych: a-sk.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy Architekt – Sebastian Kulik
 • Podmioty wykonujące na rzecz Architekt – Sebastian Kulik usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Architekt – Sebastian Kulik
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Architekt – Sebastian Kulik zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała email: sk.kulik@gmail.com
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Architekt – Sebastian Kulik nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Architekt – Sebastian Kulik kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Architekt – Sebastian Kulik do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Architekt – Sebastian Kulik nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.