Przedszkole ze żłobkiem w Gręboszowie

Lokalizacja: Gręboszów

Powierzchnia: 1863 m2

Data: 2022 r.

Współpraca i wizualizacje: -

O projekcie

Projekt obejmujący obszar w centralnej części Gręboszowa zakłada zwiększenie oferty usług publicznych Gminy. W zakres projektu wchodzi przede wszystkim budynek przedszkola ze żłobkiem, na łączną ilość 125 dzieci, wraz z pełnym zapleczem dydaktycznym, gastronomicznym i pracowniczym oraz wewnętrzną wielofunkcyjną salą sportowo – widowiskową.

W związku z niewielką skalą zabudowy w otoczeniu inwestycji, jak również przez wzgląd na skalę użytkownika – zaprojektowano obiekt pozornie składający się z wielu mniejszych form – parterowych i dwukondygnacyjnych, przekrytych dachami dwuspadowymi, w zróżnicowanej kolorystyce i o odmiennych materiałach wykończeniowych. Forma zewnętrzna budynku nawiązuje do strefowania w jego wnętrzu – każdy z modułów stanowi odrębną funkcję – sale żłobka, przedszkola, sale do spania. Zastosowano wysokiej jakości materiały wykończeniowe jak cegła klinkierowa, blacha aluminiowa, wysokiej jakości systemy ślusarki aluminiowej.

Wokół budynku zaprojektowano trzy place zabaw, boisko wielofunkcyjne, miasteczko ruchu drogowego, parkingi i małą architekturę.

Projekt konstrukcji: CLK Projekt (http://www.clkproject.pl/)
Projekty branżowe: BPB Inwest-BAU Sp. z o.o. Sp. k. (https://www.inwestbau.com/)

Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
Architekt – Sebastian Kulik
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator

Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:9372642691

Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Architekt – Sebastian Kulik z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronach internetowych: a-sk.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy Architekt – Sebastian Kulik
 • Podmioty wykonujące na rzecz Architekt – Sebastian Kulik usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Architekt – Sebastian Kulik
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Architekt – Sebastian Kulik zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała email: sk.kulik@gmail.com
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Architekt – Sebastian Kulik nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Architekt – Sebastian Kulik kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Architekt – Sebastian Kulik do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Architekt – Sebastian Kulik nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.