Pływalnia w Ustroniu

Lokalizacja: Ustroń

Powierzchnia: 3220 m2

Data: 2017 r.

Współpraca i wizualizacje: Jakub Skowron

O projekcie

Analizowany obszar znajduje się w północno – zachodniej części miasta Ustroń.

Projektowana bryła budynku ma układ ortogonalny, gdzie w centralnej, podwyższonej części, zlokalizowano dwukondygnacyjny hall główny oraz halę główną pływalni, a w jej niższych skrzydłach odpowiednio szatnie oraz saunarium. Domknięciem kompozycji od strony saunarium (zachodniej) jest przedłużenie skrzydła o funkcji zaplecza basenów zewnętrznych. Ze względu na możliwie wysoki poziom wód gruntowych, całość została wyniesiona o 1,2m powyżej poziomu parkingów i przyległego terenu. W związku z ingerencją w ukształtowanie powierzchni, wokół budynku powstaną lekkie nasypy wykorzystywane pod trybuny sportowe oraz kaskadowo formowaną plażę basenów zewnętrznych. Dominantą dla kompozycji zostaje wieża dla zjeżdżalni, zlokalizowana w północnej części budynku.

Za kompozycją brył składowych budynku pływalni podąża jego funkcja. Wejście główne zlokalizowano w centralnej, monumentalnej części, gdzie odwiedzający wchodzi do wysokiego hallu, z otwarciem na pływalnię. Z tego miejsca ma dostęp do kas basenu lub niezależnie działających – kas saunarium. W tym punkcie wchodzi odpowiednio w kierunku prawym do szatni basenu (skrzydło wschodnie) lub strefy saunarium (skrzydło zachodnie). Z obu ma możliwość dostępu do hali basenowej, a dalej do basenów zewnętrznych, zgodnie z wykupionym programem z ograniczeniami kontroli dostępu. Strefa saunarium w godzinach wieczornych może działać zupełnie niezależnie, ma także osobne wyjście do części zewnętrznej, gdzie jest możliwość lokalizacji sauny zewnętrznej. W kondygnacji drugiej zaprojektowano restaurację oraz biura administracji, dostępne z klatki schodowej oraz windy przy hallu głównym.

W zachodniej części budynku zlokalizowano zewnętrzne kasy, szatnie oraz małą gastronomię do obsługi basenów zewnętrznych, mogących funkcjonować niezależnie.

Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
Architekt – Sebastian Kulik
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator

Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:9372642691

Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Architekt – Sebastian Kulik z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronach internetowych: a-sk.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy Architekt – Sebastian Kulik
 • Podmioty wykonujące na rzecz Architekt – Sebastian Kulik usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Architekt – Sebastian Kulik
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Architekt – Sebastian Kulik zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała email: sk.kulik@gmail.com
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Architekt – Sebastian Kulik nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Architekt – Sebastian Kulik kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Architekt – Sebastian Kulik do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Architekt – Sebastian Kulik nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.