Małopolskie Centrum Nauki

Lokalizacja: Kraków

Powierzchnia: 9100 m2

Data: 2017 r.

Współpraca i wizualizacje: KJ Architekci

O projekcie

Praca konkursowa – wyróżnienie honorowe – Konkurs SARP nr 974 na Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie

Projekt we współpracy z biurem KJ Architekci S.C. (www.kjarchitekci.pl)

Koncepcja Małopolskiego Centrum Nauki zakłada możliwość dojścia pieszego oraz rowerowego do budynku od strony południowej (Pas Startowy) oraz północnej (Al. Generała Bora – Komorowskiego), jak również możliwość dojazdu samochodem osobowym oraz autobusem od strony wschodniej. Ruch zorganizowanych grup jest kierowany na parking na kondygnacji 1., natomiast indywidualnie odwiedzający mają możliwość skorzystania z parkingu na kondygnacji -2. Parking pracowniczy oraz strefa magazynowo – rozładunkowa zostały zlokalizowane w kondygnacji -1.

Z parkingów przeznaczonych dla odwiedzających przewidziano wejście do czterokondygnacyjnego hallu głównego, z którego odbywa się dostęp do funkcjonalnie niezależnych stref podstawowych, jak ekspozycja, część laboratoryjno-warsztatowa, sale konferencyjne oraz skrzydło administracyjne.

Projekt Małopolskiego Centrum Nauki zakłada wzniesienie monolitycznej, spoistej bryły o jednolitym charakterze na całym obwodzie. Projektuje się stonowaną elewację o charakterze horyzontalnym, gdzie kolejno:

 • górna część obłej bryły pokryta białą, półmatową okładziną kompozytową o układzie romboidalnym, gdzie wybrane pola zostały przeznaczone pod montaż ogniw fotowoltaicznych z wyraźną ich gradacją w kierunku południowym.
 • Podcienia obłej bryły pokryte chromowaną okładziną kompozytową o układzie romboidalnym.
 • Dach skośny wokół stropodachu zaprojektowany z materiału zgodnego z dominującym elewacyjnym (białym, półmatowym), z dodatkowym wprowadzeniem elementów dachu zielonego ekstensywnego ze zróżnicowaną roślinnością niską.
 • Fasady szklane oraz szklarnia – zaprojektowane w systemie półstrukturalnym, ze szkłem przeziernym. Dodatkowo po stronie wewnętrznej części laboratoryjnej i wystawienniczej projektuje się systemy zacieniające.

Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
Architekt – Sebastian Kulik
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator

Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:9372642691

Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Architekt – Sebastian Kulik z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronach internetowych: a-sk.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy Architekt – Sebastian Kulik
 • Podmioty wykonujące na rzecz Architekt – Sebastian Kulik usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Architekt – Sebastian Kulik
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Architekt – Sebastian Kulik zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała email: sk.kulik@gmail.com
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Architekt – Sebastian Kulik nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Architekt – Sebastian Kulik kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Architekt – Sebastian Kulik do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Architekt – Sebastian Kulik nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.