Interaktywne Centrum Bajki i Animacji

Lokalizacja: Bielsko - Biała

Powierzchnia: 1540 m2

Data: 2016 r.

Współpraca i wizualizacje: Jakub i Katarzyna Skowron

O projekcie

Praca konkursowa

Projekt we współpracy z Katarzyną i Jakubem Skowron.

Projektując nowy budynek Centrum skupiono się na dwóch podstawowych celach – zachowanie i wyeksponowanie istniejącego budynku oraz stworzenie przestrzeni która służyć będzie mieszkańcom i zwiedzającym również poza głównym programem budynku.

Forma budynku nawiązuje do istniejącego układu terenu – budynek „wynurza” się z zielonej skarpy częściowo nią pozostając.

Ponieważ część budynku znajduje się pod ziemią stwarza się tym samym dodatkową powierzchnię ogólnodostępną – taras zielony z widokiem na Bielsko Białą. 

Projektowany budynek w swojej formie ostrych trójkątów ma tworzyć kontrast do zieleni będącej formą miękką. Zastosowano materiały eleganckie oraz nowoczesne takie jak szkło i beton które uzupełniają bogatą formę budynku istniejącego, jednocześnie łączą formy nowe i stare. Głównym elementem bryły budynku jest łącznik istniejącego budynku z projektowanym budynkiem centrum – łącznik wykończony szklanymi panelami może być również płaszczyzną do ekspozycji grafik oraz filmów. Dominującym elementem jest fragment bryły wystający poza obrys bryły, podkreślając wejście główne do budynku po zmroku zamienia się ekran do wyświetlania produkcji, letnie kino, płaszczyznę do prezentowania grafik i rysunków. Bryła budynku wpisująca się otoczenie wykorzystywana jest też w zakresie piątej elewacji – dach budynku został zagospodarowany jako taras, punkt widokowe, miejsce na piknik i spotkania na świeżym powietrzu.

Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
Architekt – Sebastian Kulik
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator

Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:9372642691

Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Architekt – Sebastian Kulik z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronach internetowych: a-sk.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy Architekt – Sebastian Kulik
 • Podmioty wykonujące na rzecz Architekt – Sebastian Kulik usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Architekt – Sebastian Kulik
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Architekt – Sebastian Kulik zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała email: sk.kulik@gmail.com
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Architekt – Sebastian Kulik nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Architekt – Sebastian Kulik kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Architekt – Sebastian Kulik do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Architekt – Sebastian Kulik nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.