Centrum Literatury i Języka – Planeta Lem

Lokalizacja: Kraków

Powierzchnia: 9940 m2

Data: 2018 r.

Współpraca i wizualizacje: KJ Architekci

O projekcie

Praca konkursowa

Projekt we współpracy z biurem KJ Architekci S.C. (www.kjarchitekci.pl)

Przedmiot inwestycji znajduje się w południowej części Krakowa, dzielnicy Podgórze, na najstarszym trakcie solnym z Wieliczki, którego pozostałością jest istniejący budynek „Składu Solnego” z 1787 roku, będący jednym z podstawowych elementów projektowanego układu przestrzennego. Obiekt znajduje się pod ochroną konserwatorską, z koniecznością zachowania jego elewacji frontowej, artykulacji jej podziałów oraz zachowania geometrii  dachu i gabarytów budynku. „Skład Solny”, ze względu na swój liniowy charakter wyznacza docelowy front zabudowy, nienaruszalny w swojej płaszczyźnie. Przeprowadzone analizy ruchu w otoczeniu przedmiotowej inwestycji wykazują, że to właśnie poprzez zabytkowy budynek pojawi się największy napływ nowych użytkowników wędrujących od strony przystanku tramwajowego oraz Placu Bohaterów Getta.  Mniejszy ruch odbywać się może od strony Rzeki Wisły oraz nowego dworca kolejowego „Kraków Zabłocie”. Projekt umożliwia migrację ludzi w sposób swobodny poprzez projektowane tereny zielone, przy jednoczesnym, zapraszającym otwarciu głównego foyer oraz kawiarni z czytelnią na stronę zachodnią i północną.

Zbliżając się do Centrum Literatury uwagę przechodnia przykują w szczególności dwa elementy – szerokie przejście pod istniejącym budynkiem „Składu Solnego” oraz wisząca nad nim, lekko cofnięta prostopadłościenna forma. Chcąc zrozumieć wzajemne powiązanie między osiemnastowiecznym budynkiem przemysłowym, a minimalistycznym lewitującym kształtem nad jego kalenicą, obserwator będzie musiał zejść do podziemia, znajdując się tym samym pod zabytkowym budynkiem, stanowiącym przedsionek serca budynku, które stanowi czterokondygnacyjne foyer komunikujące wszystkie części projektowanego organizmu. Gość, bo nim się staje ten, dotychczas obserwator, znajduje się w przestrzeni wielofunkcyjnej, w której otaczają go: przestrzenna sala widowiskowa (kondygnacja -2), dwie sale warsztatowe (kondygnacja -1), wysoka na dwie kondygnacje wystawa czasowa (wejście z kondygnacji -1), kawiarnia z księgarnią (kondygnacja 1, możliwość wejścia bezpośrednio z otaczających placów), a także strefa księgozbioru, mediateki i sala multimedialna (kondygnacja 2, na piętrze „Składu Solnego”). Każdy z powyższych elementów może stanowić niezależną jednostkę, posiada oddzielne wejścia i część zapleczy.

Żadna z rozmaitych funkcji skoncentrowanych wokół serca budynku nie jest tak ważna jak ta, która znajduje się ponad nim i stanowi o jego niepowtarzalności. Przecinając hall główny w jego osi gość kieruje się w górę, unosząc wzrok w kierunku konstrukcyjnego szkieletu nowego budynku, dochodząc do drzwi, za którymi zostanie mu opowiedziana zupełnie nowa historia. Wchodząc do wystawy głównej Centrum Literatury obserwator, odwiedzający i czytelnik sam stanie się bohaterem opowieści.

Po zakończeniu swojej historii, jej uczestnik kierowany jest do windy, która powoli sprowadza go do miejsca, gdzie zaczął ją pisać – do poziomu głównego hallu, gdzie na wyjściu ma możliwość zapoznania alternatywnymi scenariuszami swojej historii i zabrać jej cząstkę ze sobą do domu – w sklepie ma możliwość zakupu książek, grafik oraz powiązanych z ekspozycją pamiątek.

Z głównego foyer istnieje możliwość wejścia do 2 pokoi spotkań ogólnodostępnych, a dalej do wydzielonej strefy administracyjnej z niezależnymi magazynami, toaletami i zapleczami. Pod częścią administracyjną zlokalizowano największy magazyn, a nad nią – pomieszczenia techniczne. Na każdym poziomie dostępnym dla użytkownika Centrum Literatury umieszczono sanitariaty w ilości adekwatnej do ilości osób korzystających z danej strefy.

Dostęp do foyer może odbywać się od projektowanych placów (strona północna i zachodnia), jak również z dwóch poziomów parkingu podziemnego we wschodniej części działki. W projekcie przewidziano niezależne wejście dla personelu od strony wschodniej, bezpośrednio do części administracyjnej.

Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
Architekt – Sebastian Kulik
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator

Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:9372642691

Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Architekt – Sebastian Kulik z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronach internetowych: a-sk.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy Architekt – Sebastian Kulik
 • Podmioty wykonujące na rzecz Architekt – Sebastian Kulik usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Architekt – Sebastian Kulik
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Architekt – Sebastian Kulik zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Architekt – Sebastian Kulik, ul. Górska 1a, 43-300 Bielsko-Biała email: sk.kulik@gmail.com
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Architekt – Sebastian Kulik nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Architekt – Sebastian Kulik kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Architekt – Sebastian Kulik do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Architekt – Sebastian Kulik nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.